AKMT z  HISTORIE

AKMT – Audio klub Moravská Třebová byl požádán, aby se pokusil zmapovat trochu té historie Autoklubu MT za poslední dva roky 2015 a 2016. Historii Autoklubu Moravská Třebová, o kterou některým jde, a nebo o tom alespoň vykládají navenek. Rozhodli jsme se tedy taky pomoct. Toto téma se zdálo být zajímavé, tak jsme začali pátrat. Nakonec jsme zjistili, že to nebude až takový problém, neboť toho moc vlastně není.

Jan Straka byl zvolen předsedou Autoklubu MT asi někdy na konci roku 2014. Dle některých členů Autoklubu Moravská Třebová byl zvolen nejvyšším orgánem spolku po SMS zprávách, které si vyměnili členové výboru mezi sebou. Také byl odvolán člen tehdejšího výboru a současný předseda R. Doležal, možná raději odstoupil – to se nám nepodařilo zjistit.  

Jan Straka byl zvolen prostřednictvím SMS předsedou spolku. TO SI SNAD DĚLÁTE LEGRACI NEMuselo tak nějak být, neboť na členské schůzi, která se konala v březnu 2016, kde se volil nový výbor, tak ze zápisu z členské schůze uvedeném na justici plyne, že předseda není měněn a ani nebyl odvolaný z výboru a znovu zvolený do výboru.


Za rok 2015 proběhl první ročník PAČR. Myslíme si, že celkem bez problémů. Členové výboru Mi.Š., Z.O., L.B. si mohli zdarma zazávodit, Autoklub MT je logisticky zabezpečil na závodech a vydělali jim na to ostatní pořadatelé. Pravdou je že svým způsobem je to určitý historický milník, kde by se dalo taky závodit zadarmo v národní soutěži a nic nedělat.


Tajná schůzka v černé věži:

U příležitosti PAČR v Písku se konala podle předsedy Autoklubu MT J.S. první tajná schůzka bez pověření. Z.B. a F.K. se sešli ve věži se zástupcem Autoklubu ČR, který je přítomen na každých závodech, aby se ho zeptali na nejasnosti ohledně některých pravidel plynoucích z ročenky a na fungování záložní časomíry. J.S. někdo nakukal, že ve skutečnosti prý dojednávali tajně novou sezonu na rok 2016. Předseda J.S. obvinil z tohoto obvinil F.K. a Z.B. na zasedání výboru. Nikdy neprozradil, kdo mu takovou KRAVINU NAKUKAL. Ale on tomu, kdo mu to nakukal, věří. I středně cvičená opice ví, že AČR pořadatele závodů nedojednává s kolemjdoucími a pocestnými.

AKMT zjistilo, kdo to předsedovi AK Moravská Třebová J.S. nakukal a taky to neprozradí, ale věří mu, že si to popletl.


Dvakrát prozrazená tajná schůzka.

V létě se uskutečnila v Moravské Třebové v restauraci u Kalvárie další tajná schůzka. Nemohli samozřejmě chybět ani Z.B. a ani F.K., kteří se sešli s Generálním sekretářem FAS panem A.E.. SCHŮZKA BYLA PROZRAZENA HNED DVAKRÁT.

Poprvé: Agent Autoklubu MT Ma. Š. sledovala podezřelé vozidlo Autoklubu ČR, které se pohybovalo v katastru obce Moravská Třebová až k restauraci. Následně si šla nenápadně zakoupit tatranku k výčepu a po očku nenápadně sledovala, kdo to sedí u stolu. A BYLO TO VENKU.

Podruhé: Schůzka byla prozrazena samotnými aktéry této tajné schůzky Z.B. a F.K. onoho dne v emailu zaslanému celému výboru s body, které se diskutovali. A BYLO TO VENKU.

Výbor se nikdy ničím co vyšlo z tohoto ve prospěch Autoklubu MT, bohužel nezabýval. Ješitnost a hloupost zvítězila, jako obvykle. Všichni se zabývali pouze tím, že schůzka proběhla bez pověření a všichni se pouze báli, aby JE NĚKDO NEHODIL PŘES PALUBU a sebral jim korýtko.

AKMT SE JIM NEDIVÍ:

v roce 2013 vyjebali s panem J. J.

– v roce 2014 vyjebali s R. D.

– v roce 2015 by se Audio klub MT taky bál


Na konci sezony se konalo slavnostní vyhlášení v sále na Písku. Ve 20:00 hodin došlo pivo, zanedlouho kofola atd. Hlavně, že byla zachována identita Autoklubu Moravská Třebová, jak někteří říkají. Tržba za vstupné odpovídala návštěvnosti tak 120 lidí, ve skutečnosti si nebylo ani kam sednout. Dle odhadu účastníků tak 250 lidí, možná více.

a byl konec roku……..2015


Rok 2016 byl zahájen dotazem, kdo se ujme inventarizace. Člen Z.B. a člen F.K. se přihlásili dobrovolně. Člen Z.B. zpracoval směrnici pro provedení inventarizace a zaslal jí předsedovi Autoklubu MT ke schválení a tam to také skončilo. Na výboru předseda J.S. tvrdil, že tuto směrnici musí schválit členská schůze a on nemá na toto pověření. Troch legrační….Bylo mu sděleno, že v každé organizaci je nutné ze zákona provést inventarizaci a jako předseda je za to odpovědný. A tím byla inventura za rok 2015 NEUDĚLÁNA. Na schůzi pak členům doložil, že je za to sice odpovědný, proč neproběhla inventura, jak se členové dotazovali a ukončil svoje sdělení schůzi ,,,no tak mě zastřelte,,. To je pane odpovědnost, kdo by to přeci kontroloval, kdo by to řešil, co by se mohlo stát, ty to zbytečně hrotíš, neustále vykládal Z. B.


Členská schůze, byla svolána, v BřeznuCelá schůze byla naprosto k ničemu, neboť předseda nepodepsal ani zápis, který dostal od zapisovatele schůze. Z této schůze není žádný zápis vyhotovený.

Jednu věc z této schůze bychom mohli dát. Návrh zněl takto: kdo se zúčastní jako pořadatel čtyř závodů pro Autoklub Moravská Třebová, tak mu bude zaplaceno členství z rozpočtu klubu, jako poděkování za práci.  Všichni byli pro. PROTI BYLY ZÁSADNĚ předseda J.S., Ma.Š. a M.S., kteří si přáli být výslovně uvedeni v zápisu, že s tímto návrhem NESOUHLASILI.  Nikomu dodnes není jasné proč? ANO to je skutečná péče o pořadatelský team a členy. Klobouk dolů…..


Na zasedání výboru se člen Z.B. dotazoval jestli se vyúčtovali dotace od města Moravská Třebová a Pardubického kraje včas, neboť slyšel, že nás muselo město MT několikrát upomínat. Ma. Š. doložila že je to nějaká lež, vyúčtování proběhlo řádně v termínu. Na dotaz přímo na městě bylo, ale písemně sděleno, že skutečně byl Autoklub Moravská Třebová opakovaně upomínán o vyúčtování dotace za rok 2015. Druhý dotaz zněl zda jsme požádali o dotace z města MT včas, že slyšel, že už je po termínu. Ma.Š. a předseda J.S. doložili, že je čas až prý v měsíci březnu se podávají žádosti, jako loni. Na dotaz přímo na městě bylo, ale písemně sděleno, že žádosti se dávali do konce ledna a je pozdě.  LEŽ stíhá LEŽ a hloupost stíhá hloupost. Další dotaz zněl, zda vede spolek Autoklub Moravská Třebová podvojné účetnictví z hlediska dotací přidělovaných klubům ministerstvem školství. Ma.Š. sdělila, že samozřejmě vede Autoklub MT podvojné účetnictví. Poznámka: někteří to prý údajně nazývají PODVODNÝM ÚČETNICTVÍM, ale nevíme co je na tom pravdy, je to jen s doslechu.


Dalším důležitým historickým krokem roku 2016 bylo zasedání výboru, ze kterého se omluvil člen Z.B. Na tomto zasedání člen výboru Mi. Š. nazýval člena výboru Z.B. zeleným vypatlaným mozkem, kterého je nutné zbavit se – ,,odvolejme ho hned, je nás tady dost,,. Jak později přiznal na členské schůzi 5.8. 2016 nazýval Z.B. i něčím horším. Na toto napsal celému výboru člen Z.B., že nadále nehodlá sedět u jednoho stolu s tímto člověkem. To byl poslední výbor v roce 2016, pak se už výbor nesešel – nebylo asi  třeba. Ani F. K. nedostal žádnou pozvánku.  ,,Výbor dohlíží na záležitosti spolku mezi členskými schůzemi,,. Asi nebylo co řešit.

Poznámka: člen výboru Z. O. se nezúčastnil žádného zasedání výboru AK MT v tomto roce.


A začala kartingová sezona Pohár Autoklubu ČR, kterou pořádal AK Moravská Třebová.

První závody se pořádali v Kartarena Cheb.

Organizační výbor za Autoklub MT: J.S. a Ma. Š., ředitelem byl F. K.

Celý víkend byla zima, pršelo a dokonce i s sněžilo. Hamonogram jízd se v sobotu natáhl až do nočních hodin a bylo použito umělé osvětlení dráhy. Traťový komisaři si zkusili své.  Byli promočení až na kost a zmrzlí jak rampouchy. Předseda Ak Moravská Třebová J. S. se jim odměnil NEZAPLACENÍM 300 kč za totální promočení a vymrznutí při vytrvalostním závodu.  Jinak vše proběhlo celkem bez problémů, krom toho, že J.R. přijal jezdce bez licence – spíše byl oklamán soutěžícím onoho jezdce.


Následující týden se jeli závody MČR, taktéž v Chebu.

Organizační výbor za Autoklub MT: J.S. a Ma. Š., ředitelem byl F. K.

Závody proběhli celkem bez problémů. F. K. byl v závěrečné SSK pochválen za svůj zodpovědný přístup, jako schopný ředitel (určitě chtěl lézt někomu zase na záda 🙂 a být nejviditelnějším). Byl pochválen od skupiny SK, na které každý nadává a nechce s nimi mít nic společného z toho důvodu, že si potrpí na detailech a striktním dodržování řádů – někteří si vůbec neuvědomují, že je to všechno pouze pro bezpečnost jezdců a pořadatelů.


 Sezona pokračovala na autodromu Vysoké Mýto.

Organizační výbor za Autoklub MT: Z. B. a R. D. – (ten byl jen na ozdobu), ředitelem byl R. D. – (to si stěžoval, že je tam race director a jako ředitel je tam zbytečný, tak příště si udělá raději smysluplnější program a nemusí být zbytečně na závodech)

Na závody nemohl jet stálý řidič kuchyňské dodávky J. L., tak bylo nutné najít jiného řidiče. Organizační výbor oslovil předsedu Ak Mor. Třebová J.S. (jako zástupce pořadatele), s dotazem ohledně řidiče dodávky. Pořadatel sdělil svému organizačnímu výboru že ho to nezajímá, neboť on není v organizačním výboru. Zajímavý názor a přístup pořadatele. Org. výbor si nakonec našel i řidiče dodávky sám. Dodávka ani nejela přetížená, neboť se materiál rozmístil do ostatních automobilů, to byla podmínka řidiče dodávky. Jaká náhoda, někteří opravdu nemohli jet mávat, tak Z.B. a F.K. hledali lidi kde mohli, ale dopadlo to skvěle, lidi byli nakonec i navíc – není potřeba ponechávat nic náhodě.  Světe div se, ale nakonec dorazili i ti co povídali, že fakt nemůžou jet, protože musí dělat dřevo co jim dovezou domů.

V pátek ráno v 8:30 hodin kdy probíhají POŘADATELEM JEŠTĚ NEORGANIZOVANÉ VOLNÉ JÍZDY se dostavil na formální přejímku J.S., který neměl ani traťové komisaře na stanovištích, neboť se oficiálně začíná v pátek až v 9:00 hodin s dotazem, KDE MÁ JAKO ORGANIZAČNÍ VÝBOR SANITU?.  Jestli má stopnout jízdy, když nemá  k dispozici sanitu. Organizační výbor přesto kontaktoval paní K. B., která byla v kontaktu se sanitkami.cz s dotazem kdy dorazí sanita. Obratem volala, že je sanita na cestě a byla objednána pořadatelem – J.S. na 9:00 hodin, jako vždy. Sanita dorazila před devátou hodinou. Zřejmě trapný pokus J.S., který už to jezdí 10 let a neví, že oficiální program začíná v pátek v 9:00 hodin. Škoda, že se takto přehnaně nestaral v Brucku, ale o tom později. Jinak vše probíhalo dle plánu až do neděle.

V neděli člen organizačního výboru zjistil, že se u techniků v uzavřeném prostoru pohybuje neoprávněně nějaká osoba, která tam nemá co dělat v době závodů.

  • vzhledem k podání protestu od jezdce
  • vzhledem k pojištění pořadatele, které se na tuto osobu nevztahuje
  • vzhledem k výtkám SK pro nedostatečně zabezpečený uzavřený prostor

Divák byl vykázán. Technici tuto situaci vyhodnotili, jako narušení poklidné atmosféry místo toho, aby odešel hlavní technik za hlavním SK a domluvil si zapsání údajného potencionálního adepta na TK do oficiální dokumentace k závodu. Nakonec hlavní SK uvedl do zápisu, že za tento celý incident je odpovědný člen org. výboru Z.B. No, asi měl nějaký zkrat v posouzení této situace.

Ze zápisu hlavního TK plynulo, že s ubytováním, které měli TK na hlavní budově letiště, nebyl hlavní TK spokojený. Ubytovací kapacita má platnou koncesi pro poskytování ubytovacích služeb, reklamace měla proběhnout u poskytovatele, pokud se styděl, mohlo to být cestou org. výboru.

V neděli všichni zdárně zmizeli, Z.B. a F.K. uklízeli všechny ohrazenky do 21:00 hodin.


Určitě budeme pokračovat v pátrání…..

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien