Rodný list předsedy Autoklubu Moravská Třebová

AKMT – Audio Klub Moravská Třebová dohledal rodný list předsedy Autoklubu Moravská Třebová v AČR. Nyní je jasné všem, že od 4. 4. 2017 (jak je uvedeno ve veřejně dostupné rejstříkové evidenci spolku) je předsedou Autoklubu Moravská Třebová Robert Doležal.

Na tom by nebylo nic divného, např. v souvislosti s projevením vůle členů ohledně pokračování nadále v členství ve spolku pro rok 2017, pokud by o tom všichni členové, kterým zaniklo členství dne 28. 2. 2017 VĚDĚLI. Fakta jsou taková, že NEVĚDĚLI a pravděpodobně se tato informace sdělila, dle našeho pátrání, pouze někomu, jinak si to nedovedeme vysvětlit.

Další podivnost je vznik funkce předsedy Autoklubu Moravská Třebová. Dle rodného listu 12. 12. 2016!!! Jestli máme správné informace, tak 9. 12. 2016 byla členská schůze, kde se mohlo odvolat celé vedení a zvolit nové, vše bylo na pořadu zasedání. Tak proč se tak nestalo. Jak je možné, že R. Doležalovi vznikla funkce TŘI DNY po volební schůzi. R. Doležal nebyl ani členem výboru a za tři dny je dokonce už předsedou.


 Tato informace o novém předsedovi byla spoustě členům utajena až do 25. 3. 2017, kde se pan předseda konečně uráčil představit, jako předseda spolku, přítomným na předsezoním setkání pouze vyvolených osob.


Sami jsme zvědavi, jak bude spolek prokazovat, že dal tuto informaci o novém předsedovi členům na vědomí. Doufáme, že si nemysleli, když to tutlali do doby, až všem zanikne členství, tak se zbaví jednoduše nepohodlných členů. Takhle to ve spolkovém právu nefunguje.

  • Opatření určená všem členům nebo obecně vymezené skupině je potřeba doručovat osobně všem členům jen tehdy, pokud ze stanov nebo vnitřních předpisů spolku neplyne jiný způsob doručování. Zákon totiž doručování členům právnické osoby zvlášť neupravuje; je tedy třeba použít obecné ustanovení § 570 odst. 1 o. z. o tom, že právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde. Ve stanovách spolku může být uvědomování členů o opatřeních spolkových orgánů upraveno jinak. Taková zvláštní úprava je zejména u spolků s mnoha členy praktická; musí však zajistit, aby se všichni členové spolku mohli s opatřením spolkových orgánů seznámit. Sejdou-li se např. všichni členové na členské schůzi, postačí, pokud je tam rozhodnutí vyhlášeno a tato skutečnost uvedena v zápise.

Závěr AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: 

Vaše stanovy nijak zvláště neupravují, jak dávat členům spolku na vědomí informace od spolkových orgánů, tak se zde uplatní obecné ustanovení NOZ. Důkazní břemeno je na straně orgánů spolku, ne člena. A domníváme se, že informace pro členy o dostupnosti nového předsedy, ať už z jakéhokoliv důvodu, je pro členy dost závažná a zásadní, aby o ní byli  neprodleně informováni od kompetentních orgánů spolku, pokud tato skutečnost ve spolku nastala. 

Věděli členové o novém předsedovi: NEVĚDĚLI, výbor se zřejmě styděl před členy za nového předsedu, tak raději členy neinformovali, a když se někteří členové zařídili po svém, tak orgány spolku argumentují, že předseda o ničem nevěděl a jejich členství je neplatné!!! To nějak nedává smysl.

Existuje několik svědeckých výpovědí: člen spolku nebyl orgány spolku informován o novém předsedovi, a tudíž ani nemohl projevit vůli ohledně členství pro rok 2017 u předsedy, když ten poslední rezignoval 5. 8. 2016.

Pokud není znám členům předseda – statutární orgán pobočného spolku, tak byla projevena vůle prostě u hlavního spolku, objednáno členství na rok 2017, zaplaceno členství, akceptováno členství. Náhle 25. 3. 2017 předseda vystoupil poprvé z anonymity a všude protestuje, jak je možné, že má členy v pobočném spolku, které osobně neschválil. Také nám to nedává nějak smysl.

Poplatek za členství sedmi osob byl uhrazen 29.1. 2017 a nebylo námitek z žádné strany až do 29. 3. 2017, kdy se peníze najednou vrátili zpět a tímto dnem bylo fakticky předsedou ukončeno členství sedmi osob. Těchto sedm osob dostalo tohoto dne na vědomí, že jejich členství nebylo akceptováno, tak vracíme poplatek za členství. Důvod: na účet správce členských náležitostí (pouze Autoklub ČR vede seznam členů pobočného spolku), poslala peníze údajně neoprávněná osoba a předseda to neschválil. Ale o tom zase někdy příště.


Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal „MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]“ dne 6.4.2017 v 07:54:44. EPVid:6RZF43pDzwyPx0f9vxLbyg


Úplný výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 50731


Datum zápisu: 1. ledna 2014

Datum vzniku: 6. dubna 1990, zapsáno 1. ledna 2014

Spisová značka: L 50731 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 1. ledna 2014


Název: Autoklub Moravská Třebová v AČR, zapsáno 1. ledna 2014


Sídlo: Moravská Třebová, PO BOX 20, zapsáno 1. ledna 2014, vymazáno 4. dubna 2017

Olomoucká 590/40, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, zapsáno 4. dubna 2017


Identifikační číslo: 150 34 381, zapsáno 1. ledna 2014


Právní forma: Pobočný spolek, zapsáno 1. ledna 2014


Účel: Společný zájem členů v souladu se Stanovami AČR, zapsáno 30. května 2015, vymazáno 4. dubna 2017

Společný zájem členů v souladu se Stanovami Autoklubu České republiky, zapsáno 4. dubna 2017


Název nejvyššího orgánu: Členská schůze, zapsáno 30. května 2015


Statutární orgán:

předseda: JAN STRAKA,

dat. nar. 3. února 1976 č.p. 300, 569 32 Staré Město

Den vzniku funkce: 1. března 2015, zapsáno 30. května 2015

Den vzniku členství: 1. března 2015, zapsáno 30. května 2015

Den zániku členství: 5. srpna 2016, vymazáno 4. dubna 2017

Den zániku funkce: 5. srpna 2016, vymazáno 4. dubna 2017


předseda: ROBERT DOLEŽAL,

dat. nar. 18. února 1974 Kijevská 1172/16A, Předměstí, 568 02 Svitavy

Den vzniku funkce: 12. prosince 2016, zapsáno 4. dubna 2017

Den vzniku členství: 12. prosince 2016 zapsáno 4. dubna 2017


Počet členů: 1, zapsáno 30. května 2015


Způsob jednání: Za pobočný spolek jedná a podepisuje předseda, zapsáno 30. května 2015


Zakladatel:

Autoklub České republiky, IČ: 005 50 264 Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha, zapsáno 1. ledna 2014


Ostatní skutečnosti:

Ve své činnosti AČR nezasahuje do kompetence a samostatnosti klubů, zapsáno 30. května 2015, vymazáno 4. dubna 2017

Ve své činnosti Autoklub České republiky nezasahuje do kompetence a samostatnosti pobočného spolku, zapsáno 4. dubna 2017

AČR neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření pobočného spolku AČR a pobočný spolek AČR neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření AČR, zapsáno 30. května 2015, vymazáno 4. dubna 2017

Autoklub České republiky neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření pobočného spolku a pobočný spolek neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření Autoklubu České republiky, zapsáno 4. dubna 2017


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien