Pravda o členské schůzi Autoklubu Moravská Třebová 1. DÍL

DOMŮ

Závěry členské schůze Autoklubu MT jsou v rozporu s článkem zveřejněným na webu kartingsport.cz o členské schůzi ze dne 9. 12. 2016 Autoklubu Moravská Třebová je z velké většiny VELKÁ LEŽ a PODVOD NA ČLENY SPOLKU. Na dotaz redaktora V. Ondráčka co to má znamenat, nám sdělil, že mu toto bylo doručeno z Moravské Třebové pouze ke zveřejnění a on to nepsal. 

PÁTRÁNÍ, kdo z Autoklubu Moravská Třebová poslal tento článek ke zveřejnění na web kartingsport? To si necháme na někdy jindy.

AKMT – Máme NEZÁVISLE prověřit co je pravdy na článku, který byl zveřejněn na níže uvedeném odkazu. Majitel webu sdělil, že za obsah neodpovídá, že ho dostal pouze ke zveřejnění. Někteří lidé se domnívají, že v článku jsou uvedené NEPRAVDIVÉ INFORMACE. Nezbývá než prověřit fakta.

http://kartingsport.cz/clanky/ak-moravska-trebova-a-pacr-2017-3162/

Co je ve skutečnosti pravda a co není pravda se dozvíte v 2. DÍLU. 

Odkaz na 2. DÍL je na konci článku, nebo ZDE

Tak se pusťme do pátrání. Dne 9. 12. 2016 opravdu proběhla členská schůze Autoklubu Moravská Třebová v AČR. Dle námi zjištěných informací od členů Autoklubu Moravská Třebová jejich členská schůze probíhala asi takto:

Dne 4. 10. 2016 byla doručena žádost o svolání schůze na adresu AUTOKLUBU MT.  J. S. konstatoval, že si jí převzal po termínu, kdy už nebyl předseda. ,,Neprodleně,, svolal schůzi z podnětu třetiny členů na 9. 12. 2016. Dále vůbec nechápal, že doručeno, je doručeno a převzetí je irelevantní v tomto státě. Pořád mlel svůj kolovrátek.

PŘEDSEDAJÍCÍM BYL zvolen členskou schůzí J.S.

ZAPISOVATEL URČEN: J. Ř., OVĚŘOVATELI byli zvoleni členskou schůzí: Z. B., S. J.

 • člen KLUBU J. S. pochválil výbor za skvělou práci
 • člen KLUBU R. D. začal zjišťovat na schůzi, zda je organizační výbor závodu vůbec nutný, kdo to vymyslel
 • člen Z. B. sdělil přítomným, že to vychází z NSŘ, někteří to nechápali, tak opakoval toto znovu, i plavecké závody mají organizační výbor
 • R.D. se ptá přítomných, proč se organizační výbor dělí na dvě party, na mistráku to mají jinak. POZNÁMKA: Zapomněl, že i on byl dvakrát v organizačním výboru z pěti závodu.
 • člen J. S. obvinil před členskou schůzí F.K. z podlé nahrávky, kterou měl nahrát ve V.M. na PAČR – září 2016 v buňce u zadního vjezdu do autodromu
 • právník autoklubu MT P. B. konstatoval, že bude někdo trestně stíhán
 • Diskuse nad pokřiveným charakterem osoby F. K. v souvislosti s podlou nahrávkou, nejvíce diskutovali R.D. a J. R., člen F.K. odmítl obvinění, neví nic o žádné nahrávce, žádný audio záznam nepořídil.
 • člen J. S. si podepsal převzetí okruhu V.M. v záři a už jim ho nechtěl vrátit a může za to Z.B. a F.K.
 • členové  se častovali občas vulgarismy
 • BOD Č. 1 VÝBOR NEBYL ODVOLÁN 19 proti…….18 pro odvolání (nebyla to žádná výhra, jak se někdo domnívá)
 • BOD Č. 2 VOLBA NOVÉHO VÝBORU, URČENÁ JAKO BEZPŘEDMĚTNÁ
 • BOD Č 3. INVENTARIZACE 2015.
 • inventarizační komise určena: J. L., P. B.a J. Ř.,
 • BOD Č 4. INVENTARIZACE 2016
 • inventarizační komise určena: J. L., P. B.a J. Ř.,
 • BOD Č 5. TERMÍN DALŠÍ SCHŮZE stanoven na 28. 1. 2016
 • KONEC OFICIÁLNÍHO PROGRAMU SCHŮZE
 • DISKUSE:
 • člen R. D. a další odsoudili vyhlášení z důvodu ztráty IDENTITY.
 • P.B. údajně nedostal pozvánku na vyhlášení.
 • Z.B. pozvánku poslal, ale údajně nebyla doručena, jak konstatoval P. B. (i do spamu jsem se díval a nebyla tam…fakt)
 • člen S. J. chtěl taky pozvánku – konstatoval R.Z.
 • člen J. S. konstatoval, že vyhlášení bylo sice dobré, ale identita byla poškozena
 • člen J. S. bude v 2017 dělat vyhlášení sám
 • člen J. S. pochválil za fiasko vyhlášení 2016 i členy, kteří nepomáhali při realizaci
 • člen R. D. – já jsem se neúčastnil pořadatelství PAČR a pozvánku jsem dostal
 • člen J.S. obvinuje Z.B., proč R.D. dostal pozvánku a S.J. nedostal,- Z: B. připomíná, že R. D. byl ředitelem ve V.M. jestli nezapomněl
 • členové napadali člena Z.B., jak si dovolil zjišťovat informace, jak se má J. K. po úraze v Brucku – nikoho nezajímá jak se má. (kromě J.R.)
 • členové se verbálně průběžně napadali
 • člen R. D. hovoří o havarijních pojistkách pro tratáky, kteří jezdí na závody a riskují, mělo by se s tím něco udělat
 • člen M. Š. prý navrhovala dohody o provedení práce pro tratáky, ale bohužel ……..
 • člen Z.B. říká asi těžko, když to navrhoval Z.B. tak J.S. jako předseda byl zásadně proti tomu, neboť by byli traťáci jako v zaměstnání a musel by jim dávat dýchnou s alko testem
 • člen D. N. navrhuje černit peníze spolku, přece to nebude problém
 • Někteří navrhují zaplatit osobní pokutu 100 000kč za členy J. S. a M. Š. z DK z rozpočtu klubu
 • Někteří hovoří o postavení se za členy z DK, kteří se neozvali rodině 5 měsíců, nyní se diví dle DK
 • člen E. H. se dotazuje zda z toho má někdo radost – nikdo se nehlásí, že by měl radost
 • POZNÁMKA: nikdo z toho nemá radost, ale taky to nikoho celou dobu nezajímalo.
 • člen J. R. se dotazoval, jak je možné, že Z. B. poslal matce J. K. lékařskou zprávu emailem
 • člen Z. B. říká J. R., že matka J. K. si zprávu osobně vyžádala od F. K.
 • člen J. S. nachází v koši v Brucku také lékařskou zprávu
 • člen J. S. se diví, jak je možné že jsou asi dvě lékařské zprávy, on má také prý originál
 • člen F. K. se domáhal ukázání dopisu z AČR, kde dle J. S. měli psát, že musí vyloučit Z. B. ze spolku jinak se nepojede PAČR ve 2017,
 • člen J.Š. doložil, že o dopisu ho informoval J. S. a celou věc z dopisem potvrdil následně i člen J. L.
 • člen J. L. si nic prý nepamatuje, že by sděloval J.Š. něco takového o otevřeném dopisu od AČR člen J. S. podezřele mlží.
 • členum F. K. a  J. Š. nebyly poskytnuty odpovědi na jejich dotazy ohledně dopisu
 • Dle J. S. na závodech v Brucku nadělali ,,bílé límečky,, ( sportovní komisaři z V.M.) zmatky v obsazování stanovišť a pak bylo málo lidí, J. S. doložil, že lidí bylo dost.
 • členové R. Z. a T. K. nejeli mávat do Brucku, protože jim nikdo neřekl a lidí bylo dost.
 • členka M.S. ve volné chvíli četla nahlas členům konverzaci z FB, jak zkrachuje firma pana V.K.
 • člen J. L. má přetížené auto a všem je to jedno
 • člen F. K. přetížené auto nemá, jak je to možné
 • člen J. L. se dotazuje člena Z. B. jak to je, kdo bude potrestán za dopravní nehodu, když jede autem na závody. Z.B. říká, že zavřou J. L.
 • člen P. B. má přetížený kamion v práci a asi ho zato vyhodí
 • členové se překřikují navzájem
 • zapisovatel J. Ř. psát a dotazuje se – moment…..vyhodí P.B. nebo ne.
 • člen J. L. mlátí do stolu, pak do futer a odchází na wc po cestě používá vulgarismy
 • někteří členové člena J. L. vyzývají k uklidnění
 • člen J. L. hovoří o nejlepších traťácích (např. pouze J.S.), někoho velmi mrzí, že ho nejmenoval
 • nějaké nadávky…….a vulgarismy……
 • členové vyzývali výbor, aby si zvolil předsedu ze svého středu.
 • členka výboru M.Š. konstatovala, že to není na programu schůze.
 • člen Z.B. se sdělil, že to není nutné, neboť výbor volí ze svého středu předsedu sám, bez vůle členské schůze.
 • členka M.Š. pochybuje.
 • člen Z.B. se dozazuje přítomných zda někdo z nich četl nové stanovy, které jsou platné od data konference, kde má členské schůze zakázáno, pokud není uvedeno v OJŘ klubu (který nemáme) jinak, vstupovat výboru do volby předsedy.
 • stanovy nikdo nečetl.
 • člen J. Z. konstatoval, proč Z.B. neposlal svoji  vizi o spolupráci s AČR všem a pouze někomu
 • Z.B. odpovídá poslal jsem to pouze těm, co si myslím, že je to zajímá
 • proč Z. B. poslal svoji vizi nejdříve na AČR a pak jí chce představit členům ptá se R.Z.. Z. B. odpovídá, pokud by s vizí byl problém na AČR bylo by bezpředmětné se s ní seznamovat členy. R. Z. , J. R. a další to nechápou. Z.B. zase nechápe je, Z.B. prý hovoří jako politik konstatují J.R. a R. Z.
 • člen R. Z. konstatuje, že T. K. to taky zajímalo proč mu to Z.B. neposlal taky
 • člen P.B. navrhuje rvačku mezi Z.B. a J.S. prý to vyřeší jejich odlišný pohled na zodpovědnost při vedení spolku a závodů
 • člen R. Z. konstatuje, že pořadatelství nerozumí, že pouze šroubuje a obdivuje traťáky, on sám by to nikdy nedělal
 • členka S.H. vybízí ke smíru mezi členy, aby se nehádali.
 • člen R. D. odjíždí, protože má porouchaný BMW a přijela pro něho manželka
 • S. náhle ZJIŠTUJE, ŽE JE MOŽNÁ TAKY STÁLE PŘEDSEDA
 • S. obvinil Z.B., že rezignoval špatně na předsedu, protože mu Z.B. špatně připravil rezignaci
 • Venku člen P. B. opět vyzývá ke rvačce členů J.S. a Z.B.. Nechápe, že rvačka nic neřeší.

KONEC ZÁPISU

Na schůzi nepromluvili tito členové výboru autoklubu MT ani slovo Z. O., M. Š., L. B., M. Š.(ta hovořila opravdu velmi málo) asi k tomu neměli co říci, jako volený orgán.

JAK TO TEDY VLASTNĚ ve SKUTEČNOSTI bylo, to se dozvíte zde odkaz

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien