Já to tedy beru.

DOMŮ

AKMT, Audio klub Moravská Třebová prověřuje na podnět pisatele, jak je to s ,,péčí řádného hospodáře,,. Dostali jsme do redakce několik informací o tom, jak prý NEFUNGUJE výbor v Autoklubu MT z hlediska odpovědnosti členů výboru. Prý to tam je Sodoma Gomora. Inventura se nedělá, lže se o penězích atd. Říkali jsme si v AKMT, že to není možné, autoklub s takovou tradicí, a že by ve výboru seděli lidé co tomu vůbec nerozumí? Pojďme se na to podívat. Začali jsme pátrat a – SAKRA…… No, jdeme na to: 

Není jasné jak to funguje jinde, ale v Autoklubu MT to funguje asi trochu divně. Napadá Vás proč tomu tak je? Jestli to takhle funguje ve všech pobočných spolcích Autoklubu ČR? Pochybujeme.

Trochu teorie:

Členové výboru Autoklubu Moravská Třebová (což je volený orgán dle § 159 NOZ) si vůbec neplní ani základní povinnosti a tím v podstatě vědomě/nevědomě porušují zákon. Zákon hovoří jasně, (má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky). Viz níže odkaz na jednotlivé paragrafy.


Vysvětlení odborného pojmu:

Péče řádného hospodáře
Odpovědnost statutárních orgánů a jejich povinnosti byly velmi obecně obsaženy už i v minulé právní úpravě. NOZ jednoznačněji definuje odpovědnost statutárního orgánu, a to v ustanovení § 159 odst. 1 konkretizuje pojem řádného hospodáře, když řádný výkon funkce podmiňuje dvěma hlavními faktory:

a) nezbytnou loajalitou (pod kterou je také možné zahrnout např. povinnost mlčenlivosti, střet zájmů aj.)
b) potřebnými znalostmi a pečlivostí.


Zjednodušeně řečeno: pokud tomu nerozumím, nevím co mám dělat, neplním si řádně povinnosti, tak jednám v rozporu se ZÁKONEM, ať mám hlasů na členské schůzi kolik chci. Ani členská schůze nemůže jít nad rámec stanov a zákona. „V případě, že nějaká osoba přijme funkci nebo v ní setrvává i přes vědomí toho, že na ni svými znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí, dopouští se jednání, které je neslučitelné s péčí řádného hospodáře, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky, zejména povinnosti k náhradě škody,,


Znalosti, zkušenosti a předpoklady:
NOZ nově zavedl pojem domněnka nedbalosti (§ 2911 a násl.), kterou je též možné vztáhnout na výkon funkce statutárního orgánu. Pečlivě proto zvažte, jestli na výkon funkce budete stačit a zda máte k výkonu potřebné předpoklady, zkušenosti a rozumný úsudek.


Klikni zde na odkaz jednotlivé paragrafy – Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Výsledky pátrání AKMT:

Hned na začátku pátrání jsme byli překvapeni, že skutečně ve výboru sedí lidé co chodu spolku vůbec nerozumí a HLAVNĚ je jim to jedno. Hlášky typu: kdo by to kontroloval, máme ústní dohodu, na co ty papíry – jsou zbytečné, členy nic nezajímá. Někteří jdou ještě dále: členové nemusí vědět nic o penězích – členy to nemusí zajímat, kdo by platil daně – víš kolik to stojí. Někteří dovedou vypustit z úst takové kraviny, že to není ani možný. Ty tomu rozumíš nejlíp, ale mi na tu tvoji byrokracii kašleme. Jsou i tací co veřejně prezentují, že tomu vůbec nerozumí, ale přesto sedí ve výboru.

Za roky 2015 a 2016 výbor nevytvořil ani jeden zápis ze zasedání. Na co prý, je to zbytečné. Pak se samozřejmě handrkují, kdo měl co udělat, dochází k vzájemnému obviňování atd. Názory členové výboru mění, jak se jim to hodí. Nejdříve obviňují a pomlouvají některé jedince, když se jim to hodí, tak pomlouvají zase jiné členy. Všichni se tváří, jak jim jde o dobro spolku. Pokud se obyčejní členové Autoklubu MT na nic neptají, tak je všechno v pořádku. Pokud se začneš ptát, tak je oheň na střeše. Jsi považován za (pánské přirození) a jsi obviněn z rozvracení spolku. Opět zde narážíme na porušování zákona ( člen spolku musí dostat odpovědi na svoje otázky – aniž by byl považován za pánské přirození). No, škoda mluvit. 

Cirkus plný klaunů bez principála – rekapitulace:

2013 proběhl převrat. R. D. J. S. Ma. Š. M. Š. O. B. odstranili pana Jokeše. Sice asi podvodem, ale stalo se.

V roce 2014 se nebyli schopni dohodnou členové výboru skoro na ničem, neustále se jen hádali kdo co udělal, kdo měl na co pověření, kdo s kým za zády někoho mluvil a nemluvil. Největším trnem oku výboru byl v tu dobu Oldřich Bláha. Proč? Protože se ptal. ANO správně, za toto byl považován některými za pánské přirození. J. S. už v té době vyhrožoval, že skončí kvůli Oldovi. J. S. dokonce prohlásil, že za ním stojí celý sbor hasičů z Starého Města a bez něho jezdit na závody nebudou a tím Autoklub Moravská Třebová nebude mít traťáky, všichni jsou jeho a jezdí jen kvůli němu. PS: dodnes neskončil a v roce 2015/2016 nejezdil nikdo z hasičů. Hasiči zase tvrdí, že nejezdí mávat kvůli J. S.. Nějak si to přeberte.

Jediného zodpovědného, kdo by to měl rád svým způsobem v pořádku, protože za to odpovídá, byl Z. O., jako tehdejší předseda. Sice taky moc nevěděl co je to občanský zákoník, ale i snaha se cení. Když asi viděl, kam to spěje, tak využil situace a alibisticky utekl z postu předsedy a předal funkci J. S.. J. S. se ,,pasoval,, do funkce předsedy Autoklubu MT, neboť ho v té době ani nepotvrdila členská schůze. Autoklub MT začal směřovat k ,,lepším zítřkům,,. Nevědomost nabrala plné obrátky.


Dodnes jsou všichni členové výboru a předseda přesvědčeni o své mylné teorii  ,,VÝBOR JE AUTOKLUB MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NE ČLENOVÉ,,.

V roce 2015 v březnu proběhla členská schůze. Na této schůzi byl pouze jeden bod programu a to zvolení nového výboru, předseda zůstal nezměněn – viz. zápis na justice.cz. O nic víc výboru vlastně nešlo, jen se zvolit a potvrdit si délku funkčního období.

Zpráva o schválení hospodaření a nakládání s finančními prostředky za rok 2014 NENÍ v zápise

Zpráva o schválení roční účetní závěrky za rok 2014 NENÍ v zápise

Návrh rozpočtu na rok 2015 NENÍ v zápise


V roce 2016 postoupil výbor s předsedou ještě na vyšší level.  

Zápis s této schůze nebyl nikdy podepsán J. S. předsedou, prý tam byly bláboly, tak je tedy raději ani neopravil a vybodl se na to. Byl to prý hon na čarodějnice a ne schůze. Podotýkáme, že zápis mu byl předán a zapisovatel mu sdělil, pokud má s něčím problém, tak je možné to samozřejmě konzultovat. No, stalo se.

Zpráva o schválení hospodaření a nakládání s finančními prostředky za rok 2015 NENÍ

Inventura NEPROBĚHLA

Zpráva o schválení roční účetní závěrky za rok 2015 NENÍ

Návrh rozpočtu na rok 2016 NENÍ


Dne 5. 8. 2016 proběhla ,,VYLUČOVACÍ,, schůze. J. S. chtěl vyloučit člena Z. B. za PLNĚNÍ POVINNOSTÍ při závodu. Opět plácal kraviny o tom, kdo kam může a nemůže při závodech atd.

Členskou schůzi svolal a při tom porušil zákonnou lhůtu 30 dnů, neboť pozvánky poslal 14 dní předem.

Člena Z. B. neinformoval písemně o důvodech pro, které by měl být vyloučen ze spolku a odvolán z výboru.

Dokonce se domníval, že člen spolku NEMŮŽE vystavit plnou moc k zastupování své osoby na členské schůzi.

Na této schůzi se také ukázal, poprvé v roce 2016, člen výboru Z. O. – KONEČNĚ ŽE TAKY DORAZIL. Někteří byli překvapeni, neboť naposledy(v březnu) vzkazoval pro R. D., že již členem Autoklubu MT nechce být, neboť tam byl pouze kvůli O. B. – Zajímavé a najednou je zase členem výboru. Asi R. D. přednesl na jaře schůzi mylnou informaci o postoji Z.O..

Nakonec to NEJVTIPNĚJŠÍ: J. S. podal rezignaci, Z. B. podal rezignaci – JAK JE UVEDENO V ZÁPISU Z TÉTO SCHŮZE. Zapisovatelem potvrzeno, ověřovatelem také a schváleno předsedou. Nepředpokládáme, že ani z této schůze by nebyl vyhotovený řádný zápis.

Když to shrneme, tak po této schůzi zůstal ve výboru M. Š., Ma. Š., Z. O., L. B. a F. K. Domníváme se, že v současné době je jeden člen výboru neoprávněně kooptován, neboť je osmý……


Členové požádali předsedu J. S. v demisi o svolání členské schůze z podnětu třetiny členů spolku dne 4. 10. 2016 bylo doručeno. (když spolek sídlí v P. O. Boxu, tak je vždy doručeno, J.S. to sice na schůze opět nějak nechápal, ale budiž). Předseda byl před ukončením výpovědní lhůty, chápeme, ale výbor nebyl. Nicméně schůze byla svolána až  NA 9. 12. 2016. Trochu prostoj. Výbor opravdu pečuje o členy, když něco potřebují.  O plnění povinností výboru a předsedy v souvislostí s touto schůzí je psáno již jinde (AKMT kauzy).

Audio klub Moravská Třebová na základě výše zjištěného rozhoduje: ANO, pisatel má pravdu, to je pane SPOLEK, a jak někteří (panské přirození) říkají, DO PRVNÍHO PRŮSERU. Pak začne známá písnička výboru a předsedy – já nic to oni.

SKUTEČNĚ SI NIKDO ASI NEUVĚDOMUJE ODPOVĚDNOST, KTERÉ SE VYSTAVUJE POKUD PŘÍJME FUNKCI VOLENÉHO ORGÁNU VE SPOLKU. A pokud se tváří, jako volený orgán a odpovědnost má, jako orgán, tak by se mu to mohlo vymstít.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien